Hromadná zmena registrátora domén

1 doménová mena
2 kontaktné údaje
3 výsledok transferu

1. doménová mena

preveďte svoje .CZ domény od iného registrátora k nám
Zoznam domén
Na každom riadku uveďte doménu a Auth-ID oddelené stredníkom (doména;Auth-ID).