Zmena registrátora domény

1 doménové meno
2 zadanie hesla pre transfer
3 doplnkové služby
4 kontaktné údaje
5 rekapitulácia objednávky

1. doménové meno

preveďte svoju doménu od iného registrátora k nám
www.. 
Ak chcete zmeniť registrátora u viacerých .CZ domén naraz, využite formulár pre hromadnú zmenu.
Zmena registrátora domény je administratívna zmena, ktorá nemá vplyv na funkčnosť domény.
Doména musí byť k transferu odomknutá. Tento úkon zaistí súčasný registrátor domény.
Registrátorom vašej domény sa naša spoločnosť stane až po vykonaní potrebných úkonov.
Úkony sa môžu líšiť podľa jednotlivých TLD.
V niektorých prípadoch je zmena registrátora podmienená predĺžením domény o jeden rok a preto je zmena spoplatnená.