KeySet

Položky sady kľúčov (KEYSETu)
flag kľúč podpisujúci zóny/kľúče tu 256;257   ÁNO
protokol použitý protokol (jediná možnosť 3) 3   ÁNO
algoritmus algoritmus - podrobnosti nájdete tu 1,2,3,5,6,7,8,10,13   ÁNO
verejný kľúč verejný kľúč - base64 ÁNO
Pridanie sady kľúčov
KEYSET ID: *
DNSkey záznamy
flag* protokol* algoritmus* verejný kľúč*
(môžete pridať ešte 9 záznamov)
Technický kontakt:
Autentifikácia