Vytvorenie sady nameserverov (NSSETu)

Podrobný návod ako formulár vyplniť nájdete v našej znalostnej báze
NSSET ID:
DNS adresa (napr. ns.domena.sk) IP adresa
Tech. kontakt(y): vytvoriť nový kontakt
Autorizačné heslo:
Rozsah testov: vyššie = detailnejšie