Zmena registrátora domény .SK

1 doménové meno
2 zadanie hesla pre transfer
3 doplnkové služby
4 kontaktné údaje
5 rekapitulácia objednávky

1. doménové meno

Využite našu mimoriadnu ponuku na prevod a predĺženie domény .SK
Prevod .SK domény je teraz jednoduchší. U súčasného registrátora domény si najprv zaistite AUTH-ID kód pre potvrdenie transferu, ktorý zadávate v druhom kroku objednávky. Následne je potrebné uhradiť čiastku vo výške jedného ročného poplatku za predĺženie domény (faktúru vystavíme obratom po prijatí žiadosti). Samotný transfer je zdarma, po jeho dokončení dôjde k posunutiu dátumu exspirácie domény o ďalší rok. Zmeniť registrátora domény môžete kedykoľvek. Viac informácií tu.
www..sk
Zmena registrátora domény je administratívna zmena, ktorá nemá vplyv na funkčnosť domény. Registrátorom vašej domény sa naša spoločnosť stane až po vykonaní potrebných úkonov.