Nový zákazník

Starostlivo vyplňte nasledujúci registračný formulár. Uvedené údaje budú neskôr použité pri registrácii domén, webov a ďalších služieb, aby ste ich nemuseli uvádzať znova.
Hlavný kontakt (majiteľ) služby
  Potvrdzujem, že som si prečítal Zásady ochrany osobných údajov vydané v súlade s Článkom 13 Európskeho nariadenia 2016/679 a súhlasím so spracovaním osobných údajov pre účely stanovené v dokumente pre riadne splnenie zmluvných záväzkov.
  * Súhlasím
  Nesúhlasím
  Po prečítaní Zásad ochrany osobných údajov súhlasím s prijímaním obchodných a propagačných oznámení o službách poskytovaných spoločnosťou INTERNET CZ s informáciami o zľavách a exkluzívnych ponukách, a to predovšetkým prostredníctvom emailových správ.
  Súhlasím
  Nesúhlasím
  Po prečítaní Zásad ochrany osobných údajov súhlasím s analýzou poskytnutých dát a mnou zakúpených služieb za účelom prijímania cielených obchodných ponúk.
  Súhlasím
  Nesúhlasím