Classic VPS

1 výber variantu
2 kontaktné údaje
3 rekapitulácia objednávky

1. výber variantu

Zvoľte variant Classic VPS
* Súčasťou šablóny je predinštalovaný Plesk, licenciu je potrebné objednať zvlášť.
Parametre:
vCPU
RAM
SSD úložisko
Sieťová prevádzka
IPv4
IPv6
Cena (mesačne)

Cena je uvedená bez DPH.

Nastavenie hesla pre Classic VPS
Názov servera:
Heslo:
Znovu heslo: